Ikke alle kan være med på Big Brother eller komme på forsiden av avisene, men på nettet er det plass til alle. Vi er deltakere i verdens største realityshow enten vi vil eller ikke.

Internett og mange av nettjenestene vi bruker daglig har ofte begynt som noe helt annet enn det brukerne har formet det til, og de fleste tjenestene gir deg like mye tilbake som du selv gir.

Det begynte med ASL på IRC, men nå kan man finne ut mye mer enn alder, kjønn og bosted uten å spørre. Telefonnummeret ditt ligger på telefonkatalogen.no, skatten din ligger på skattelisten.no, barnas ferdigheter ligger på skoleporten.no, og trynet ditt ligger nok på tryneboka.no eller et annet sted. Snart kan det vedtas at mye mer kan bli lagret om hva du gjør på nett.

Man kan til en viss grad velge hvordan man vil fremstilles en god del steder. På en blogg skriver man de meningene man vil dele, viser bilder man velger ut, fremhever det man mener er viktigst. Man skriver sin egen profil og velger profilbilde, og til en viss grad kan man velge hva man vil at skal være synlig for alle og for noen. Man kan velge hvem man vil ha kontakt med, hvor mye man vil dele av livet sitt, hvor seriøs man vil være og mye mer.

Men allikevel kan man ikke velge om skatteopplysninger, adresse, fødselsdato, bilder, telefonnummer, referater og sakspapirer ligger lett tilgjengelig på nett. Storebror ser deg, og det gjør naboen din, kollegaen din, sjefen din, foreldrene dine og bestemor også.

Det er mye å forholde seg til som man ikke ante kom til å bli et samtaleemne for ti år siden. For en måned siden siden ante vi ikke at iam.no ville være det neste store samtaleemnet når det gjelder informasjon på internett og personvern. Datalagringsdirektivet har man så vidt begynt å diskutere.

Man deler så mangt på nett, frivillig eller ufrivillig. Mange er på jakt etter fildelerne, men hva med livdelerne?

“In the future everyone will be famous for fifteen minutes”

Er bloggene og profilene vår måte å vise verden hvem vi er på femten minutter? Hva vil du at skal beskrive deg for de som søker på deg? De som er virkelig berømte havner i ukebladene og avisene, og nå tusenvis av steder på nettet også, og privatlivet deres brettes ut hver eneste dag. Mange av oss gjør det samme helt frivillig, og deler villig bilder av familien, kontoret, festene man har vært på, kafèbesøket med bestemor, hva man spiste til middag, hvilke videoer man liker best og hvilken musikk man hører på. Man deler også meninger om politikk, religion, krig og fred og sånn, i egne blogger, på andres blogger, på Twitter, i kommentarfelt på nettaviser (grøss) og i forum.

Det er mye vi bør tenke over når vi deler av oss selv på nettet. Og vi er nødt til å forholde oss til det som ligger der om oss, både det vi har lagt ut selv og det andre har lagt ut.

Vi får kanskje litt oppmerksomhet for det vi sier, eller kanskje vi får mye. Men hva vil vi med den oppmerksomheten? Vil vi vise oss frem, vil vi forandre verden, vil vi dele av vår kunnskap, vil vi skape debatt eller vil vi få noe til å skje?

Man spør av og til “hva ville du gjort hvis du ble allmektig for en dag?”… Men hva hvis du fikk bare litt makt? Litt mulighet til å påvirke og å nå ut til flere enn de du snakker med til daglig. Hva ville du gjort da?


fa·mous [fey-muhs]

–adjective
1.     having a widespread reputation, usually of a favorable nature; renowned; celebrated: a famous writer.
2.     Informal. first-rate; excellent: The singer gave a famous performance.
3.     notorious (used pejoratively).

Tips oss hvis dette innlegget er upassende